Wniosek o zniesienie wizy ESTA

Proszę podać wszystkie wymagane informacje. Każdy członek grupy podróżującej musi wypełnić osobny wniosek. Prosimy o udzielanie wszystkich odpowiedzi w języku angielskim. Wszystkie pola są obowiązkowe. Zgłoszenia są przetwarzane natychmiast po ich przesłaniu i wysłaniu e-mailem.

DANE OSOBOWE

?
?
?

Inne imiona/nazwiska/pseudonimy

?
?
?
?
?

RODZICE - BIOLOGICZNI, ADOPCYJNI, PRZYRODZINI LUB OPIEKUN

?
?
?
?

TWOJE DANE KONTAKTOWE

?
?
?
?
?
?
?
?

DANE PASZPORTOWE

?
?
?
?
?
?
?
?

DANE OSOBY, Z KTÓRĄ NALEŻY KONTAKTAĆ SIĘ W NAGŁYCH WYPADKACH NA TERENIE LUB POZA TERENEM USA

?
?
?
?

WPISZ INFORMACJE O PODRÓŻY

?

INFORMACJE O ZATRUDNIENIU

?

INFORMACJE DLA PODRÓŻNYCH


Jeśli tak:

kiedy:

gdzie:

ZRZECZENIE SIĘ PRAW

Przeczytałem/am ze zrozumieniem oświadczenie, że niniejszym zrzekam się na czas ważności mojego zezwolenia na podróż uzyskanego za pośrednictwem ESTA wszelkich praw do przeglądu lub odwołania się od decyzji pracownika U.S. Customs and Border Protection dotyczącej wydania mi zezwolenia na wjazd lub kwestionowania, w sposób inny niż na podstawie wniosku o azyl, jakichkolwiek działań związanych z wydaleniem wynikających z wniosku o zezwolenie na wjazd w ramach Visa Waiver Program.

Oprócz powyższego zrzeczenia się, warunkiem każdego zezwolenia na wjazd do Stanów Zjednoczonych w ramach Visa Waiver Program jest oświadczenie, że przekazanie przeze mnie identyfikatorów biometrycznych (w tym odcisków palców i zdjęć) podczas rozpatrywania wniosku po przybyciu do Stanów Zjednoczonych stanowi potwierdzenie zrzeczenia się przeze mnie jakichkolwiek praw do przeglądu lub odwołania się od decyzji pracownika U.S. Customs and Border Protection dotyczącej wydania mi zezwolenia na wjazd lub kwestionowania, w sposób inny niż na podstawie wniosku o azyl, jakichkolwiek działań związanych z wydaleniem wynikających z wniosku o zezwolenie na wjazd w ramach Visa Waiver Program

ZASADY I WARUNKI

PIERWSZE KROKI

 • • Wnioski o ESTA są przetwarzane w ciągu 5 minut od złożenia
 • • Wypełnienie każdego wniosku ESTA zajmuje około 10 minut
 • • Nasz zespół wsparcia jest dostępny 24/7 przez e-mail i telefon

CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA

 • Czy mogę złożyć wiele wniosków ESTA? Wiele wniosków można złożyć za pomocą jednej płatności
 • Co się stanie po złożeniu wniosku ESTA? Dane wnioskodawcy zostaną zweryfikowane w celu zapewnienia dokładności po złożeniu wniosku
 • Co się stanie, jeśli otrzymam odmowę? Opłaty za przetwarzanie zostaną zwrócone w przypadku odmowy wydania zezwolenia ESTA
 • Co się stanie po zatwierdzeniu mojego zezwolenia ESTA? Unikalny numer autoryzacji ESTA zostanie wysłany bezpośrednio pocztą e-mail jako dowód pomyślnego rozpatrzenia wniosku

PŁATNOŚCI KARTĄ KREDYTOWĄ/DEBETOWĄ

 • Akceptowane formy płatności to karty debetowe i kredytowe. Pamiętaj, że będziesz musiał złożyć wniosek dla każdego członka Twojej rodziny/grupy podróżującej.

NATYCHMIASTOWE PRZETWARZANIE WIZ

 • OFICJALNA-ESTA.PL wdrożył system Błyskawicznego Powiadamiania o Płatnościach (IPN), który umożliwia natychmiastowe rozpatrzenie Twojej aplikacji ESTA. Koszt każdej indywidualnej aplikacji to $98. Twoja autoryzacja ESTA jest dostarczana elektronicznie bezpośrednio na Twój adres e-mail.

BEZPIECZNA TRANSAKCJA SSL

 • OFICJALNA-ESTA.PL działa w pełnym poszanowaniu międzynarodowych regulacji Standard Payment Card Industry – Data Security Standard (PCI-DSS) określonych przez główne firmy kredytowe w celu ochrony danych osobowych swoich klientów.

POMOC I WSPARCIE

 • Nasz zespół wsparcia jest dostępny 24/7, aby odpowiedzieć na wszelkie pytania dotyczące Twojej aplikacji.