Regulamin dostaw

Regulamin dostaw ma na celu wyjaśnienie klientom, w jaki sposób świadczymy Usługę Przetwarzania oferowaną na naszej stronie internetowej. 

1 Świadczone usługi:

  • Wprowadzanie i przetwarzanie danych wniosku o zwolnienie z obowiązku wizowego ESTA.
  • Przetwarzanie tego samego dnia i aktualizacja statusu.
  • Dostarczenie potwierdzenia zezwolenia na podróż pocztą elektroniczną
  • Aktualizacje informacji o wniosku i sprawdzanie statusu przez 2 lata od otrzymaniazezwolenia ESTA.
  • Codzienna i całodobowa obsługa klienta ESTA przez e-mail i telefonicznie.

2 oficjalna-esta.pl nie gwarantuje, że wnioski zostaną przyjęte, przetwarzamy tylko dane wniosku klienta i integrujemy się z systemem ESTA CBP.

3 Klient jest odpowiedzialny za podanie ważnych i dokładnych informacji we wniosku, a oficjalna-esta.pl nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek odrzucone wnioski z powodu nieważnych lub nieprawidłowych informacji przesłanych przez klienta.

4 Po przesłaniu danych wniosku oficjalna-esta.pl będzie miała 24 godziny na przetworzenie wniosku i dostarczenie klientowi aktualizacji statusu. Żadne roszczenia serwisowe nie są przyjmowane w przypadku niedostarczonych dokumentów potwierdzających podróż przed upływem 24 godzin od przesłania informacji przez klienta. Klient ma prawo do reklamacji, jeśli nie otrzyma dokumentu potwierdzającego lub aktualizacji statusu po 24 godzinach.

5 Wnioski mogą zostać wstrzymane przez CBP z wielu powodów, w takich przypadkach przedstawiciel obsługi klienta skontaktuje się z klientem w celu skoordynowania możliwego rozwiązania. Dotyczy to również odrzucenia wniosku.

6 Usługi świadczone w niniejszym dokumencie dotyczą składania wniosków ESTA. Koszt przetwarzania wniosków obejmuje wszystkie opłaty za usługi (do 81 USD), które są zależne od lokalizacji wnioskodawcy. Nie jesteśmy powiązani z rządem USA ani ambasadą tego kraju. Opłata manipulacyjna obejmuje 14 USD należne rządowi USA za wydanie ESTA. Wniosek można złożyć bezpośrednio na stroniehttps://esta.cbp.dhs.gov/esta/. Nabywając nasze usługi, klient zgadza się wnieść opłatę za usługę wprowadzania danych i za usługę pomocy, która obejmuje obowiązkową opłatę w wysokości 14 USD wnoszoną przez oficjalna-esta.pl w jego imieniu na rzecz Urzędu Celnego i Ochrony Granic oraz rządu amerykańskiego jako opłatę za korzystanie z systemu ESTA.

7 Klient udziela również wyraźnego upoważnienia do zarządzania przez oficjalna-esta.pl jego danymi we wniosku oraz na złożenie wniosku w jego imieniu do systemu CBP ESTA. Zgodnie z naszą polityką ochrony danych i oświadczeniem o ochronie prywatności CBP pod adresem: https://esta.cbp.dhs.gov/esta/html/privacy.htm

8 Klient zaświadcza, że jest uprawniony i prawnie upoważniony do zapłaty za pomocą przesłanej karty kredytowej lub debetowej. oficjalna-esta.pl obciąży przesłaną kartę kredytową jedną całkowitą opłatą i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek nielegalne wykorzystanie informacji kredytowych podanych przez klienta.

9 oficjalna-esta.pl jest prywatną, zewnętrzną agencją przetwarzania danych wniosku ESTA i nie jest w żaden sposób powiązana z rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki.

Po zakończeniu świadczenia usługi przetwarzania tego samego dnia, włącznie z weekendami i świętami, dostarczymy klientowi produkt wyłącznie pocztą elektroniczną.

Zdecydowanie zalecamy dodanie naszego adresu e-mail orders@official-esta.com do białej listy, aby upewnić się, że nasz adres e-mail nie zostanie odrzucony z powodu przepełnionej skrzynki odbiorczej.

Pliki PDF można odczytać za pomocą programu Adobe Reader, który można pobrać bezpłatnie

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących naszego regulaminu dostawy, prosimy o kontakt pocztą elektroniczną (support@official-esta.com). Odpowiemy w ciągu 24 godzin.

Nasza usługa przetwarzania zostaje uznana za dostarczoną do klienta po przesłaniu pocztą elektroniczną. Zalecamy zabranie ze sobą wydrukowanej kopii zezwolenia na podróż, ponieważ niektóre linie lotnicze mogą żądać okazania jej podczas odprawy.