Polityka ochrony danych

Niniejsza polityka prywatności dotyczy wyłącznie informacji gromadzonych przez tę stronę internetową. Zawiera ona informacje o następujących kwestiach:

  • Jakie dane osobowe są gromadzone na temat użytkowników za pośrednictwem strony internetowej, w jaki sposób są wykorzystywane i komu mogą być udostępniane.
  • Jakie są opcje użytkownika w odniesieniu do wykorzystania jego danych.
  • Procedury bezpieczeństwa stosowane w celu ochrony przed niewłaściwym wykorzystaniem danych.
  • Jak można poprawić ewentualne nieścisłości w informacjach.
Gromadzenie, wykorzystywanie i udostępnianie informacji

Jesteśmy wyłącznymi właścicielami informacji gromadzonych na tej stronie. Gromadzimy wyłącznie dane dobrowolnie przekazane nam za pośrednictwem poczty elektronicznej lub innego bezpośredniego kontaktu z użytkownikiem oraz mamy dostęp wyłącznie do takich danych. Nie będziemy nikomu sprzedawać ani udostępniać tych danych. Dane zostaną wykorzystane w celu udzielenia odpowiedzi w związku z powodem kontaktu z nami. Nie będziemy udostępniać danych użytkowników podmiotom zewnętrznym spoza naszej organizacji, z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to konieczne do spełnienia żądania użytkownika, np. do wysłania zamówienia pocztą elektroniczną lub przetworzenia płatności.

Dostęp do informacji i kontrola nad nimi

Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z wszelkich przyszłych kontaktów z nami. Następujące czynności użytkownik może wykonać w dowolnym momencie, kontaktując się z nami za pośrednictwem adresu e-mail podanego na naszej stronie internetowej:

  • Sprawdzenie, czy i jakie dane posiadamy na jego temat.
  • Zmiana i/lub korekta danych, które posiadamy na jego temat.
  • Prośba o usunięcie wszelkich danych, które posiadamy na jego temat.
  • Przekazanie ewentualnych obaw związanych z wykorzystywaniem przez nas danych użytkownika.
Bezpieczeństwo

Podejmujemy środki ostrożności w celu ochrony danych użytkowników. Poufne informacje przesyłane za pośrednictwem strony internetowej są chronione zarówno online, jak i offline. Wszystkie gromadzone poufne informacje (np. dane karty kredytowej) są szyfrowane i przesyłane do nas w bezpieczny sposób. Można to sprawdzić, szukając ikony zamkniętej kłódki w dolnej części przeglądarki internetowej lub „https” na początku adresu strony internetowej. Oprócz szyfrowania w celu ochrony poufnych informacji przesyłanych online, zabezpieczamy również dane w trybie offline. Tylko pracownicy, którzy potrzebują informacji do wykonywania określonej pracy (na przykład rozliczeń lub obsługi klienta), mają dostęp do danych osobowych. Komputery/serwery, na których przechowujemy dane osobowe, są przechowywane w bezpiecznym środowisku.

Zamówienia

Zgodnie z naszymi warunkami konieczne jest podanie wymaganych informacji w celu realizacji zamówienia. Informacje te nie są wykorzystywane do celów marketingowych. Aby złożyć zamówienie, konieczne jest podanie danych osobowych, teleadresowych, informacji o podróży i danych biometrycznych (pełne imię i nazwisko, data urodzenia, adres, adres e-mail, informacje paszportowe, plan podróży itp.), a także informacje finansowe (numer karty kredytowej, data ważności itp.). W razie problemów z realizacją zamówienia, użyjemy danych kontaktowych użytkownika, aby się z nim skontaktować.

Pliki cookie

Pliki cookie to pliki tekstowe umieszczane na komputerze użytkownika w celu gromadzenia standardowych informacji z dziennika internetowego i informacji o zachowaniu odwiedzających. Informacje te są wykorzystywane do śledzenia korzystania z witryny przez odwiedzających oraz do sporządzania raportów statystycznych dotyczących aktywności na stronie internetowej. Korzystanie z plików cookie nie jest powiązane z żadnymi danymi osobowymi na naszej stronie. Niniejsza strona używa dwóch rodzajów plików cookie: analitycznych plików cookie i plików cookie witryny. Pliki cookie witryny są niezbędne do realizacji zamówienia i korzystania ze strony internetowej. Z analitycznych plików cookie można zrezygnować, korzystając z poniższego łącza:

Inne strony internetowe

Korzystamy z usług firmy przetwarzającej płatności, aby wystawiać użytkownikom rachunki za towary i usługi, oraz firmy wysyłającej e-maile z powiadomieniami o zamówieniach. Firmy te nie zatrzymują, nie udostępniają, nie przechowują ani nie wykorzystują danych osobowych do żadnych drugorzędnych celów poza wypełnieniem zamówienia i działają zgodnie z RODO, jeśli jest to wymagane przez prawo.

Łącza

Niniejsza strona internetowa zawiera łącza do innych stron. Należy pamiętać, że nie ponosimy odpowiedzialności za treść lub praktyki dotyczące prywatności innych witryn. Zachęcamy naszych użytkowników, aby byli świadomi opuszczania naszej witryny i przeczytali oświadczenia o ochronie prywatności innych witryn, które gromadzą dane osobowe.

Jeśli użytkownik uważa, że nie przestrzegamy niniejszej polityki ochrony danych, powinien natychmiast skontaktować się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej: support@official-esta.com