ESTA dla celów turystycznych

Opublikowany: Feb 11, 2023, Zaktualizowano: Feb 11, 2023 | Tagi: ESTA w celach turystycznych, Wymogi ESTA

Wstęp

ESTA to zniesienie wiz, które może być używane przez podróżnych posiadających paszporty państw zwolnionych z obowiązku wizowego, aby odwiedzić Stany Zjednoczone na wizyty do 90 dni. Zezwolenie ESTA jest wydawane na okres dwóch lat lub do daty wygaśnięcia paszportu, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

ESTA zapewnia szereg dozwolonych zastosowań związanych z turystyką, takich jak zwiedzanie, urlop lub wakacje, odwiedziny u rodziny, krewnych lub znajomych, leczenie, a także udział w imprezach branżowych, towarzyskich lub usługowych bądź udział w amatorskich i nieodpłatnych imprezach muzycznych, sportowych lub podobnych wydarzeniach albo zawodach. Dozwolona jest również nauka na krótkich kursach rekreacyjnych, o ile nie są one wliczane do uzyskania stopnia naukowego.

Przykłady sytuacji, w których ESTA jest odpowiednia do celów turystycznych

Przykład 1

Jesteś turystą z brytyjskim paszportem, a Twój znajomy ma paszport australijski. Obaj lecicie z Londynu do Nowego Jorku, a następnie jedziecie do Kanady. ESTA byłaby odpowiednim zezwoleniem na podróż dla obydwu osób, o ile łączny czas spędzony w Kanadzie, Meksyku, Stanach Zjednoczonych i na sąsiednich wyspach lub terytoriach nie przekracza 90 dni.

Przykład 2

Posiadacz francuskiego paszportu chce odwiedzić Stany Zjednoczone, lecąc z Francji, aby wziąć udział w trzydniowym nieakredytowanym kursie gotowania w Los Angeles, a także spędzić kilka tygodni na zwiedzaniu wschodniego wybrzeża USA. ESTA byłaby odpowiednim zezwoleniem na podróż do celów tej wizyty.

Przykład 3

Posiadacz włoskiego paszportu chce podróżować z Włoch do Stanów Zjednoczonych, aby wziąć udział w amatorskim turnieju karate, w którym nagrody są nieodpłatne. ESTA byłaby odpowiednim zezwoleniem na podróż dla tego podróżnego.

Inne wymogi ESTA

Podróżni, którzy chcą uzyskać ESTA do celów turystycznych, powinni zapoznać się z wymogami ESTA przed złożeniem wniosku, a także z informacjami o Programie Ruchu Bezwizowego.

Odmowa i brak uprawnień

Od decyzji odmownej w sprawie wniosku ESTA nie można się odwołać. Wnioskodawcy, którym odmówiono zezwolenia ESTA lub którzy nie mają uprawnień do korzystania z niego, mogą nadal ubiegać się o wizę turystyczną B-2.

Ograniczenia

Przedłużenie pobytu lub zmiana statusu – nie wolno przedłużać ESTA ani ubiegać się o zmianę kategorii wizowej podczas pobytu na terytorium Stanów Zjednoczonych. Wszelkie inne wnioski wizowe lub kolejne wnioski ESTA należy składać poza Stanami Zjednoczonymi. Wnioskodawcy, którzy nie opuszczą Stanów Zjednoczonych przed upływem 90 dni od przybycia na terytorium USA na podstawie ESTA, mogą nie otrzymać w przyszłości wizy lub zezwolenia ESTA.

Cel podróży – ESTA nie może być używana, jeśli podróżny zamierza studiować na kursach wliczanych do wykształcenia wyższego, pracować za wynagrodzeniem ze źródła USA lub pracować jako współpracownik w prasie, na przykład w radiu, mediach drukowanych, filmie lub jakiejkolwiek innej formie mediów. ESTA nie może być wykorzystywana do żadnej formy odpłatnego występu na zawodach lub udziału w przedstawieniu przed płacącą publicznością. Wreszcie, ESTA nie może być wykorzystywana jako podstawa stałego lub tymczasowego pobytu, z wyjątkiem 90 dni przyznanych w ramach Programu Ruchu Bezwizowego.

Dopuszczalność

Zatwierdzona ESTA nie gwarantuje przyjęcia do Stanów Zjednoczonych w celach turystycznych. Urząd Celny i Ochrony Granic (CBP) ma prawo odmówić wjazdu do Stanów Zjednoczonych osobom zatwierdzonym w systemie ESTA. Odmowa na granicy może być spowodowana takimi przyczynami, jak niezgłoszenie towarów lub produktów, podanie wprowadzających w błąd informacji na formularzu wniosku ESTA lub jakimkolwiek innym powodem uznanym za potencjalne zagrożenie imigracyjne bądź ryzyko dla bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych. Osoba, której odmówiono wjazdu na granicy, nie ma prawa do odwołania.

Leczenie w USA

Planowane leczenie – jeśli leczenie w Stanach Zjednoczonych zostało zaplanowane, podróżny może zostać poproszony na granicy o przedstawienie dowodu zaplanowanego leczenia. Posiadanie przy sobie odpowiedniej dokumentacji na granicy USA powinno wystarczyć do spełnienia żądania udzielenia informacji na temat leczenia. Dokumentacja może obejmować opis diagnozy i wyjaśnienie, dlaczego leczenie musi mieć miejsce w Stanach Zjednoczonych. Inna dokumentacja może obejmować pismo od lekarza lub chirurga w USA zawierające szczegółowe informacje na temat leczenia, kosztów i czasu trwania zabiegu, w tym rokowania i czasu powrotu do zdrowia po leczeniu, a także dokumentację potwierdzającą, że wydatki na leczenie mogą być opłacone z własnych środków wnioskodawców, w tym wyciągi bankowe lub inne formy aktywów gotówkowych, które można wykorzystać do zapłaty na poczet dowolnej terapii.

Nieplanowane leczenie – problemy medyczne, które pojawią się podczas podróży do Stanów Zjednoczonych, będą leczone przez lokalny personel medyczny. Wydatki na wszelkie nieplanowane i płatne leczenie zostaną pokryte przez firmę ubezpieczeniową lub opłacone w dowolnym momencie przed lub po leczeniu.

Podsumowanie

Istnieje wiele celów turystycznych dozwolonych w ramach Programu Ruchu Bezwizowego. ESTA zapewnia uprawnionym podróżnym wygodną i dostępną opcję uzyskania zezwolenia online na podróż do Stanów Zjednoczonych w tych celach.

Posiadacze paszportów z państw objętych programem zwolnienia z obowiązku wizowego pragnący uzyskać ESTA do celów turystycznych, biznesowych, medycznych lub tranzytowych, mogą rozpocząć składanie wniosku; w przeciwnym razie można zapoznać się z często zadawanymi pytaniami, aby dowiedzieć się więcej o ESTA

Dzielić

FacebookTwitterYoutube

Złóż wniosek o ESTA

ESTA jest wymaganym zezwoleniem na podróż dla uprawnionych podróżnych wjeżdżających do Stanów Zjednoczonych drogą lądową, powietrzną lub morską w przypadku wizyt krótszych niż 90 dni.

Złóż wniosek o ESTA

Archiwa